Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA O/Rzeszów
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM placu zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów:

OFERUJEMY:

Wymieniona powierzchnia zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 267/12 (objętą Księgą Wieczystą nr RZE1Z/00204320/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie). Szczegółowa mapa działki z częścią przeznaczoną na wynajem do wglądu jest dostępna w siedzibie Instytucji.

Pisemne oferty zawierające kwotę czynszu netto (za 1 miesiąca) za wynajmowaną powierzchnię należy składać do dnia 30.09.2022 r. do godz. 12:00 na adres:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA,
ul. Hr. Wandy Tarnowskiej 4
35-322 Rzeszów.

Wysokość miesięcznej opłaty za najem nie może być niższa niż 400,00 zł miesięcznie netto + należny podatek Vat.

Informacje dotyczące nieruchomości i warunków postępowania można uzyskać w siedzibie IGB Mazovia pod numerem telefonu 882-556-476. Obiekt można oglądać w godzinach 7-15
w dni robocze pn- pt, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

IGB Mazovia zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.