pdf download Zapytanie ofertowe

word download Załącznik nr 1

word download Załącznik nr 3 - Warunki umowy

pdf download mur Jasielska

word download Formularz ofertowy

W związku z prośbą Wykonawcy o wydłużenie terminu składania ofert, informujemy, iż termin ten został przedłużony do dnia 11.12.2023 r. godz. 8:00