Ikona PDF Zapytanie ofertowe na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej bez świadczenia usługi dystrybucji dla Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego "Parzenica" w Zakopanem przy ul. Ogrodowej 6 - Zapytanie ofertowe

Ikona pliku WordZapytanie ofertowe na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej bez świadczenia usługi dystrybucji dla Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego "Parzenica" w Zakopanem przy ul. Ogrodowej 6 - Formularz ofertowy

Ikona pliku WordZapytanie ofertowe na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej bez świadczenia usługi dystrybucji dla Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego "Parzenica" w Zakopanem przy ul. Ogrodowej 6 - Istotne postanowienia umowy

Ikona pliku WordZapytanie ofertowe na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej bez świadczenia usługi dystrybucji dla Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego "Parzenica" w Zakopanem przy ul. Ogrodowej 6 - Pełnomocnictwo

Ikona pliku WordZapytanie ofertowe na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej bez świadczenia usługi dystrybucji dla Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego "Parzenica" w Zakopanem przy ul. Ogrodowej 6 - Pytania od Wykonawców i odpowiedzi 04.05.2020

Ikona pliku WordZapytanie ofertowe na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej bez świadczenia usługi dystrybucji dla Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego "Parzenica" w Zakopanem przy ul. Ogrodowej 6 - Formularz ofertowy modyfikacja 04.05.2020

Ikona PDF Zapytanie ofertowe na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej bez świadczenia usługi dystrybucji dla Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego "Parzenica" w Zakopanem przy ul. Ogrodowej 6 - Informacja z otwarcia ofert

Ikona PDF Zapytanie ofertowe na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej bez świadczenia usługi dystrybucji dla Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego "Parzenica" w Zakopanem przy ul. Ogrodowej 6 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty