Uwaga. Zmiana terminu składania ofert: 18.12.2023 r. do godz. 10:00

pdf download Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa papierosów, wyrobów tytoniowych i zapalniczek dla Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwa Państwowego w podziale na 14 części

word download Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego - Oferta

excel download Załącznik 1.1. do Zapytania ofertowego - woj. mazowieckie

excel download Załącznik 1.2. do Zapytania ofertowego - woj. łódzkie

excel download Załącznik 1.3. do Zapytania ofertowego - woj. lubelskie

excel download Załącznik 1.4. do Zapytania ofertowego - woj. podkarpackie

excel download Załącznik 1.5. do Zapytania ofertowego - woj. małopolskie

excel download Załącznik 1.6. do Zapytania ofertowego - woj. świętokrzyskie

excel download Załącznik 1.7. do Zapytania ofertowego - woj. opolskie

excel download Załącznik 1.8. do Zapytania ofertowego - woj. dolnośląskie

excel download Załącznik 1.9. do Zapytania ofertowego - woj. wielkopolskie

excel download Załącznik 1.10. do Zapytania ofertowego - woj. zachodniopomorskie

excel download Załącznik 1.11. do Zapytania ofertowego - woj. pomorskie

excel download Załącznik 1.12. do Zapytania ofertowego - woj. kujawsko-pomorskie

excel download Załącznik 1.13. do Zapytania ofertowego - woj. warmińsko-mazurskie

excel download Załącznik 1.14. do Zapytania ofertowego - woj. podlaskie

pdf download Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia

pdf download Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Kryteria oceny oferty

pdf download Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Warunki udziału w postępowaniu

pdf download Załacznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Istotne postanowienia Umowy

pdf download Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego - Zakup i sukcesywna dostawa papierosów -11.12.2023

excel download Załącznik 1.1. do Zapytania ofertowego - woj. mazowieckie - 11.12.2023

excel download Załącznik 1.2. do Zapytania ofertowego - woj. łódzkie - 11.12.2023

excel download Załącznik 1.3. do Zapytania ofertowego - woj. lubelskie - 11.12.2023

excel download Załącznik 1.4. do Zapytania ofertowego - woj. podkarpackie - 11.12.2023

excel download Załącznik 1.5. do Zapytania ofertowego - woj. małopolskie - 11.12.2023

excel download Załącznik 1.6. do Zapytania ofertowego - woj. świętokrzyskie - 11.12.2023

excel download Załącznik 1.7. do Zapytania ofertowego - woj. opolskie - 11.12.2023

excel download Załącznik 1.8. do Zapytania ofertowego - woj. dolnośląskie - 11.12.2023

excel download Załącznik 1.9. do Zapytania ofertowego - woj. wielkopolskie - 11.12.2023

excel download Załącznik 1.10. do Zapytania ofertowego - woj. zachodniopomorskie - 11.12.2023

excel download Załącznik 1.11. do Zapytania ofertowego - woj. pomorskie - 11.12.2023

excel download Załącznik 1.12. do Zapytania ofertowego - woj. kujawsko-pomorskie - 11.12.2023

excel download Załącznik 1.13. do Zapytania ofertowego - woj. warmińsko-mazurskie - 11.12.2023

excel download Załącznik 1.14. do Zapytania ofertowego - woj. podlaskie - 11.12.2023

Uwaga. Zmiana terminu składania ofert: 18.12.2023 r. do godz. 10:00

pdf download Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 5_11_2023