pdf download Ogłoszenie o zamówieniu

word download SWZ oraz Załączniki

excel download Załącznik nr 2.1 Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy cz. 1 - woj. mazowieckie

excel download Załącznik nr 2.2. Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy cz. 2 - woj. łódzkie

excel download Załącznik nr 2.3. Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy cz. 3 - woj. lubelskie

excel download Załącznik nr 2.4 Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy cz. 4 - woj. podkarpackie

excel download Załącznik nr 2.5 Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy cz. 5 - woj. małopolskie.

excel download Załącznik nr 2.6 Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy cz. 6 - woj. świętokrzyskie

excel download Załącznik nr 2.7 Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy cz. 7 - woj. opolskie

excel download Załącznik nr 2.8 Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy cz. 8 - woj. dolnośląskie

excel download Załącznik nr 2.9 Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy cz. 9 - woj. wielkopolskie

excel download Załącznik nr 2.10 Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy cz. 10 - woj. zachodniopomorskie

excel download Załącznik nr 2.11 Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy cz. 11 - woj. pomorskie

excel download Załącznik nr 2.12 Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy cz. 12 - woj. kujawsko-pomorskie

excel download Załącznik nr 2.13 Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy cz. 13 - woj. warmińsko-mazurskie

excel download Załącznik nr 2.14 Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy cz. 14 - woj. podlaskie

rar zip download Załącznik nr 4 JEDZ

pdf download Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

pdf download Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania