Informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do dnia 04.04.2024r.

pdf download Zapytanie ofertowe

pdf download Załącznik nr 1

pdf download Wzór umowy

pdf download Przedmiar robót

pdf download Opis przedmiotu zamówienia

word download Formularz ofertowy