Uwaga! Zamawiający przesuwa termin składania ofert do 1.02.2024 r. do godziny 11:00. 

pdf download Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa wody i napojów - 1_01_24

word download Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - Oferta - Zakup i sukcesywna dostawa wody i napojów - 1_01_24

excel download Załącznik nr 2.1. do Zapytania ofertowego - cz. 1 - woj. mazowieckie

excel download Załącznik nr 2.2. do Zapytania ofertowego - cz. 2 - woj. łódzkie

excel download Załącznik nr 2.3. do Zapytania ofertowego - cz. 3 - woj. lubelskie

excel download Załącznik nr 2.4. do Zapytania ofertowego - cz. 4 - woj. podkarpackie

excel download Załącznik nr 2.5. do Zapytania ofertowego - cz. 5 - woj. małopolskie

excel download Załącznik nr 2.6. do Zapytania ofertowego - cz. 6 - woj. świętokrzyskie

excel download Załącznik nr 2.7. do Zapytania ofertowego - cz. 7 - woj. opolskie

excel download Załącznik nr 2.8. do Zapytania ofertowego - cz. 8 - woj. dolnośląskie

excel download Załącznik nr 2.9. do Zapytania ofertowego - cz. 9 - woj. wielkopolskie

excel download Załącznik nr 2.10. do Zapytania ofertowego - cz. 10 - woj. pomorskie

excel download Załącznik nr 2.11. do Zapytania ofertowego - cz. 11- woj. warmińsko-mazurskie

excel download Załącznik nr 2.12. do Zapytania ofertowego - cz. 12- woj. podlaskie

excel download Załącznik nr 2.13. do Zapytania ofertowego - cz. 13- woj. zachodniopomorskie

excel download Załącznik nr 2.14. do Zapytania ofertowego - cz. 14- woj. kujawsko-pomorskie

excel download Załącznik nr 2.15. do Zapytania ofertowego - cz. 15- miasto Warszawa

pdf download Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia - Zakup i sukcesywna dostawa wody i napojów - 1_01_24

pdf download Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Kryteria oceny oferty - Zakup i sukcesywna dostawa wody i napojów - 1_01_24

pdf download Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Istotne postanowienia Umowy - Zakup i sukcesywna dostawa wody i napojów - 1_01_24

word download Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego -Wykaz usług - Zakup i sukcesywna dostawa wody i napojów - 1_01_24

pdf download odpowiedź na pytania 19.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.1. do Zapytania ofertowego - cz. 1 - woj. mazowieckie 19.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.2. do Zapytania ofertowego - cz. 2 - woj. łódzkie 19.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.3. do Zapytania ofertowego - cz. 3 - woj. lubelskie 19.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.4. do Zapytania ofertowego - cz. 4 - woj. podkarpackie 19.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.5. do Zapytania ofertowego - cz. 5 - woj. małopolskie 19.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.6. do Zapytania ofertowego - cz. 6 - woj. świętokrzyskie 19.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.7. do Zapytania ofertowego - cz. 7 - woj. opolskie 19.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.8. do Zapytania ofertowego - cz. 8 - woj. dolnośląskie 19.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.9. do Zapytania ofertowego - cz. 9 - woj. wielkopolskie 19.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.10. do Zapytania ofertowego - cz. 10 - woj. pomorskie 19.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.11. do Zapytania ofertowego - cz. 11- woj. warmińsko-mazurskie 19.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.12. do Zapytania ofertowego - cz. 12- woj. podlaskie 19.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.13. do Zapytania ofertowego - cz. 13- woj. zachodniopomorskie 19.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.14. do Zapytania ofertowego - cz. 14- woj. kujawsko-pomorskie 19.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.15. do Zapytania ofertowego - cz. 15- miasto Warszawa 19.01.2024 r.

pdf download Odpowiedź na pytania 23.01.2024 r.

pdf download Numer sprawy 1_01_2024 - odpowiedź na pytania 29.01.2024 r.

Zamawiający przypomina o weryfikacji formularzy cenowo - asortymentowych dla cz. 1-15 przed złożeniem oferty (aktualne - datowane na 29.01.2024 r.) - termin składania ofert upływa w dniu 1.02.2024 r. o godz. 11:00. 

excel download Załącznik nr 2.1. do Zapytania ofertowego - cz. 1 - woj. mazowieckie 29.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.2. do Zapytania ofertowego - cz. 2 - woj. łódzkie 29.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.3. do Zapytania ofertowego - cz. 3 - woj. lubelskie 29.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.4. do Zapytania ofertowego - cz. 4 - woj. podkarpackie 29.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.5. do Zapytania ofertowego - cz. 5 - woj. małopolskie 29.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.6. do Zapytania ofertowego - cz. 6 - woj. świętokrzyskie 29.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.7. do Zapytania ofertowego - cz. 7 - woj. opolskie 29.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.8. do Zapytania ofertowego - cz. 8 - woj. dolnośląskie 29.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.9. do Zapytania ofertowego - cz. 9 - woj. wielkopolskie 29.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.10. do Zapytania ofertowego - cz. 10 - woj. pomorskie 29.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.11. do Zapytania ofertowego - cz. 11- woj. warmińsko-mazurskie 29.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.12. do Zapytania ofertowego - cz. 12- woj. podlaskie 29.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.13. do Zapytania ofertowego - cz. 13- woj. zachodniopomorskie 29.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.14. do Zapytania ofertowego - cz. 14- woj. kujawsko-pomorskie 29.01.2024 r.

excel download Załącznik nr 2.15. do Zapytania ofertowego - cz. 15- miasto Warszawa 29.01.2024 r.