pdf download Zapytanie ofertowe

word download Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Oferta

pdf download Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia Część 1 i 2

pdf download Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego_kryteria oceny ofert Część 1 i 2

pdf download Załącznik Nr 4.1. do Zapytania ofertowego_Istotne postanowienia umowy Część 1

pdf download Załącznik Nr 4.2. do Zapytania ofertowego_Istotne postanowienia umowy Część 2

pdf download Załącznik Nr 5.1. do Zapytania ofertowego Formularz asortymentowo - cenowy Część 1

pdf download Załącznik Nr 5.2. do Zapytania ofertowegp Formularz asortymentowo - cenowy Część 2

pdf download Załącznik Nr 6.1. do Zapytania ofertowego Wykaz odbioru poczty Część 1

pdf download Załącznik Nr 6.2. do Zapytania ofertowego Wykaz miejsc usługi kurierskie Część 2

word download Załącznik Nr 7.1. do Zapytania ofertowego Wykaz osób dot. Części 1

word download Załącznik Nr 7.2. do Zapytania ofertowego Wykaz osób dot. Części 2

pdf download Zmiana terminu składania ofert

pdf download Pytania i Odpowiedzi 25.04.2024

pdf download Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia Część 1 obowiązujący 25.04.2024

pdf download Załącznik Nr 4.1. Istotne postanowienia umowy Część 1 obowiązujący 25.04.2024

pdf download Załącznik Nr 4.2. Istotne postanowienia umowy Część 2 obowiązujący 25.04.2024

pdf download Załącznik Nr 5.1. Formularz asortymentowo - cenowy Część 1 obowiązujący 25.04.2024

pdf download Załącznik Nr 6.1. Wykaz miejsc odbioru i nadania korespondencji Część 1 obowiązujący 25.04.2024

pdf download Załącznik Nr 6.2. Wykaz miejsc odbioru przesyłek kurierskich Część 2 obowiązujący 25.04.2024

pdf download Informacja o unieważnieniu procesu zakupowego